Olika metoder att avveckla ett företag

Den som av någon anledning vill avveckla sitt företag kan inte bara abrupt avsluta verksamheten. Oavsett företagsform måste avvecklingen följa en procedur som också offentliggörs. Anledningen till detta är att alla ska kunna få information om huruvida företaget fortfarande driver verksamhet eller inte. I annat fall öppnar det upp för falsarier av lika slag.

Nedan uppehåller vi oss vid affärsverksamhet som drivs i aktiebolagsform eftersom det är den i särklass vanligaste formen utanför de allra minsta försörjningsföretagen.

I praktiken menas med snabbavveckling en procedur som tar några månader beroende på metod (med undantag för försäljning).

Lagen anvisar fem olika metoder för avveckling av ett företag.

  • Försäljning
  • Fusion
  • Delning
  • Likvidation
  • Konkurs

Varje metod kräver sitt specifika förfarande ned på detaljnivå. Nedan kan du se vad de innebär generellt.

  1. Försäljning. Här utgår vi från att det är aktierna i bolaget som säljs. Det finns också en möjlighet att överlåta själva innehållet i bolaget men det är lite mer komplicerat.  Säljs aktierna följer hela affärsverksamheten med.
  2. Fusion. Detta är en metod som man kan använda för att lägga in verksamheten i ett helägt dotterbolag i moderbolaget. Dotterbolaget upplöses och moderbolaget kvarstår med båda företagens affärsverksamhet.
  3. Delning. Om bolaget har flera separata verksamhetsgrenar kan det vara idé att dela upp dem i flera bolag. Delning är en metod som innebär att det ursprungliga bolaget löses upp och att det bildas två eller fler nya bolag som driver verksamheten.
  4. Likvidation. Är en lämplig metod om man inte längre driver någon verksamhet alls i bolaget.
  5. Konkurs. Konkurs kan vara ett alternativ till likvidation. Många drar sig för det på grund av ordets negativa klang, men det är billigare och går snabbare än likvidation.
Detta inlägg är publicerat i Företagande. Bokmärk permalänk.  Stängt för kommentarer, men du kan lämna trackback:Trackback URL.