Kom igång med ditt sparande

spargrisAtt spara pengar är något som tyvärr allt oftare väljs bort. Många lever för stunden och bekymrar sig inte speciellt mycket om framtiden och vad som komma skall. Att spara är dock ett bra drag oavsett hur den enskilt ekonomiska situationen ser ut. Saker och ting i ens tillvaro kan förändras snabbt och då kan det vara bra att ha lite överskott. En bra tumregel brukar vara att alltid ha minst en månadslön extra på kontot – som en slags buffert som man kan ta av om något oväntat skulle uppstå och man plötsligt är i behov av pengar.

Hur man väljer att spara är en annan fråga, alla människor fungerar olika och föredrar olika tillvägagångssätt. Att sätt in sina pengar på banken är ju aldrig fel även om det just nu inte ger något direkt mervärde i och med den låga räntan. Å andra sidan kan pengarna inte bli värda mindre på banken. Vissa väljer däremot att investera sina pengar i fonder och aktier med förhoppningen att de där skall växa. Dock finns alltid risken att man förlorar sina investeringar. Kanske är det helt enkelt bäst att spara på ett klassiskt sätt och lägga slantarna i en hederlig gammal sparbössa!

Publicerat i Spara & investera | Lämna en kommentar

Elektronisk fakturahantering

fakturahantering

Flertalet större företag har under de senaste åren börjat hantera sina fakturor elektroniskt, istället för manuellt. Det är snabbt, enkelt och säkert. De flesta företagare vet att tid är pengar, och den elektroniska fakturahanteringen har på många sätt frigjort mycket värdefull tid som istället kan ägnas åt andra delar av företaget. Det tilltagande intresset och efterfrågan har gjort att leverantörer av olika programvaror som är specialiserade på hantering av fakturor har ökat.

Företags hanteringar kring fakturor har eller sker oftast genom en manuell registrering av pappersfakturor. I och med detta genomgår företagen oftast en längre och mer komplicerad process kring hanteringen av fakturor. Detta är något som kostar både mycket tid och pengar, framförallt om företaget har hand om en större kundkrets. Under de senaste åren har det skett nya möjligheter med ny teknik som rör just hanteringen av fakturor. Företag kan i och med den nya tekniken ta hjälp av olika programvaror som är specialiserade på hantering av fakturor.

Det ökade intresset och att allt fler företag satsar på att övergå från manuell hantering till elektronisk fakturahantering grundar sig i dess effektivitet och smidighet att hantera ett större antal fakturor. Genom att företagen använder olika programvaror för fakturahantering skannas fakturorna snabbt in och konverteras sedan om till digitala fotografier. Dessa digitala fotografier lagras sedan i databasen.

För det enskilda företaget är det viktigt att kunna spara både tid och pengar. Därför är den elektroniska fakturahanteringen mycket smidigare och snabbare att använda vid hantering av en större mängd fakturor. Tidsmässigt tar därför manuell hantering längre tid och det är betydligt enklare att göra misstag. Således kan ett misstag vid en elektronisk faktura lättare och snabbare rättas till vid en uppföljning mellan de inblandade parterna. I och med det underlättar detta företaget arkivmässigt då alla fakturor finns arkiverade på ett och samma ställe.

En annan viktig aspekt är också att företag som använder sig av elektronisk fakturahantering kan spara en hel del pengar. Avslutningsvis ger den elektroniska fakturahanteringen större möjligheter för företag att kunna lägga om sina resurser och de kan skapa sig en större kontroll och bättre hantering av sina in- och utgående fakturor.

Publicerat i Företagande | Lämna en kommentar

Hemförsäkring är en självklarhet

Det är självklart att ha sin villa försäkrad. Många gånger är det dessutom obligatoriskt; om man till exempel har villan belånad är det ett krav från långivaren.

Att ha en villaförsäkring innebär att man försäkrar sig mot en mycket stor förlustrisk om en skada väl inträffar mot en relativt billig kostnad. Den premie som man som försäkringstagare får betala mot att få detta skydd är beräknad på över hundraårig statistik och skiljer sig därför inte mycket mellan de olika försäkringsbolagen.

Den premieskillnad som kan finnas mellan de olika bolagen är i vanliga fall baserad på alla de övriga skador man kan drabbas av och som man som villaägare kan ha rätt till ersättning för. Här kan de olika försäkringsbolagen ha någon vinkel som innebär att man får betala en högre eller lägre självrisk för den ena eller andra händelsen eller villatillbehöret. Som försäkringstagare kan man alltså gå igenom villkoren hos de olika bolagen för att se vilken kombination som passar en själv bäst.

En viktig sak att komma ihåg är att en renodlad villaförsäkring bara omfattar det som anses vara fast egendom. Lagen är mycket tydlig med vad som är det ena eller andra. Vill man vara på den säkra sidan bör man alltså se till att man har ett motsvarande skydd för den lösa egendomen också. Den lösning man har kommit fram till påden svenska försäkringsmarknaden är en villahemförsäkring.

Villahemförsäkringen är den idealiska lösningen för en familj som bor i sin egen villa. På så sätt behöver det aldrig uppstå någon funderingen över vad som tillhör det ena eller det andra.

Publicerat i Privatekonomi | Lämna en kommentar

Köpa bil – hur finansiera?

Köper man en begagnad bil kan man välja att köpa av en bilhandlare eller av en privatperson.

Om man betalar mer än 30 000 kronor för bilen och köper den av en auktoriserad bilhandlare uppnår man två fördelar. Dels får man skydd av konsumentköplagens regler och dels kan man använda bilen som säkerhet för ett billån. Nackdelen är att man i regel får betala lite mer för bilen.

Köper man bilen av en privatperson och vill låna pengar kan man alltså inte använda bilen som säkerhet för lånet.

Vilken väg man vill välja vid sitt bilköp beror på vilken grad av trygghet för köpet man vill ha. Även om man inte kan använda bilen som säkerhet för lånet finns det fortfarande möjlighet att få ett billån.

Innan man fattar beslut bör man således gå igenom de olika lånemöjligheter som erbjuds. På nätet kan man se att praktiskt taget alla banker och kreditinstitut erbjuder någon form av billån.

I grunden gäller att man förväntas göra en kontantinsats som motsvarar 20 % av bilens värde. Kan man lämna bilen som säkerhet ökar möjligheterna att få låna på längre tid (max 8 år) och räntan kan bli lägre. Lån kan i vissa fall erhållas på upp till 350 000 kronor; även om man inte skulle lämna bilen som säkerhet.

Förutsättningarna för att få ett billån är i princip desamma som gäller för all kreditgivning. Man blir bedömd utifrån sina möjligheter att betala tillbaka lånet och sköta sitt åtagande i övrigt. Vid bedömningen tas också hänsyn till den säkerhet man lämnar

Publicerat i Lån | Lämna en kommentar

Olika metoder att avveckla ett företag

Den som av någon anledning vill avveckla sitt företag kan inte bara abrupt avsluta verksamheten. Oavsett företagsform måste avvecklingen följa en procedur som också offentliggörs. Anledningen till detta är att alla ska kunna få information om huruvida företaget fortfarande driver verksamhet eller inte. I annat fall öppnar det upp för falsarier av lika slag.

Nedan uppehåller vi oss vid affärsverksamhet som drivs i aktiebolagsform eftersom det är den i särklass vanligaste formen utanför de allra minsta försörjningsföretagen.

I praktiken menas med snabbavveckling en procedur som tar några månader beroende på metod (med undantag för försäljning).

Lagen anvisar fem olika metoder för avveckling av ett företag.

  • Försäljning
  • Fusion
  • Delning
  • Likvidation
  • Konkurs

Varje metod kräver sitt specifika förfarande ned på detaljnivå. Nedan kan du se vad de innebär generellt.

  1. Försäljning. Här utgår vi från att det är aktierna i bolaget som säljs. Det finns också en möjlighet att överlåta själva innehållet i bolaget men det är lite mer komplicerat.  Säljs aktierna följer hela affärsverksamheten med.
  2. Fusion. Detta är en metod som man kan använda för att lägga in verksamheten i ett helägt dotterbolag i moderbolaget. Dotterbolaget upplöses och moderbolaget kvarstår med båda företagens affärsverksamhet.
  3. Delning. Om bolaget har flera separata verksamhetsgrenar kan det vara idé att dela upp dem i flera bolag. Delning är en metod som innebär att det ursprungliga bolaget löses upp och att det bildas två eller fler nya bolag som driver verksamheten.
  4. Likvidation. Är en lämplig metod om man inte längre driver någon verksamhet alls i bolaget.
  5. Konkurs. Konkurs kan vara ett alternativ till likvidation. Många drar sig för det på grund av ordets negativa klang, men det är billigare och går snabbare än likvidation.
Publicerat i Företagande | Lämna en kommentar

Vad är factoring?

Factoring är en typ av tjänst som ofta erbjuds av finansbolag eller banker. Denna tjänst innebär att ett företag väljer att sälja eller belåna sina fakturor hos finansbolag eller bank. Sälj dina fakturor och få betalt av factoringbolaget direkt med andra ord.

Factoringbranschen växer snabbt och har på senare år blivit väldigt stor genom eftersom dem erbjuder så många företag nya sätt att finansiera sitt rörelsekapital på. Innan var det nämligen för det mesta enbart små företag som använde sig av branschens olika tjänster. Idag så har även många av de stora företagen börjat använda sig av de olika tjänsterna som finns för att förbättra sin likviditet.

Fakturaköp är en sorts factoring där några eller alla fakturor i ett företag överlåts till ett finansbolag. Efter överlåtandet få företaget nästan hela summan av fakturan direkt. Denna tjänst brukar väldigt ofta användas av stora bolag för att öka deras rörelsekapital. En annan form av fakturaköp är factoring med regress. Denna form av fakturaköp innebär att företaget köper tillbaka en faktura som inte blivit betalad och då även behåller kreditrisken. Factoring utan regress är en annan form av fakturaköp som innebär att risken hamnar på finansbolaget som det skulle vara så att fakturan inte betalas.

Publicerat i Företagande | Lämna en kommentar

Konsumtionslån som inte kräver någon säkerhet

Idag erbjuder de flesta banker flera olika former av konsumtionslån som inte kräver någon säkerhet från låntagaren. Här nedan presenteras två av dessa lånevarianter. Kanske planerar du en semesterresa men saknar kapitalet för att kunna boka resan. Då kan ett mindre banklån vara en smidig lösning för att kunna betala för flygbiljetter och hotell. Även om man får betala lite ränta på sitt lån så anser många att upplevelsen av en exotisk semester överväger besväret.

Enkla lån

Många banker benämner ett av sina konsumtionslån som ’’Enkla lån’’. Det är just för att bankens kunder ska känna att det är enkelt och smidigt att ansöka om ett banklån på det lokala bankkontoret eller direkt via din internetbank.

Blancolån

Blancolån är detsamma som det klassiska privatlånet. Därför är blancolån med största sannolikhet den vanligast förekommande formen av lån idag. Normalt beviljas blankolån från 10 000 ända upp till 350 000 kr. Läs mer på Creddit

Vad är ett blancolån?

Blancolån är ett vanligt privatlån utan säkerhet vilket medför att banken anser att det är en större risk att låna ut pengar via blancolån. Enkelt förklarat är ett lån utan säkerhet ett lån där du inte lämnar någon säkerhet i pant för lånet. Om du som exempel tar ett bolån för att köpa en fastighet eller bostadsrätt lämnas bostaden i pant för lånet. Så eftersom blancolån saknar säkerhet kommer du att få betala en högre ränta på ditt lån än om du hade tagit ett bolån som exempel.

Vad krävs för att teckna ett blancolån?

För att teckna ett blancolån krävs normalt sett att du har en fast inkomst som är tillräckligt hög för att banken ska anse att du är kapabel till att återbetala hela din lånesumma. Om du har tidigare betalningsanmärkningar så kan det göra att din låneansökan avslås. Men det behöver inte vara helt omöjligt att få igenom din ansökan om banken anser att du har möjlighet att ändå betala tillbaks lånet enligt avbetalningsplanen som din bankman har tagit fram för ditt lån.

Kreditlån

Normalt när man pratar om kreditlån tänker de flesta på en kredit som är kopplat till ett betalkort. Men faktum är att orden kredit och lån är detsamma så när du har tagit ett lån är det samma sak som om du skulle ha tagit en kredit. När man pratar om kreditkort så är en förutbestämd summa som är kopplad som ett lån till kreditkortet vanligtvis på mellan 5 000 ända 35 000 kr.

Publicerat i Lån | Lämna en kommentar

Spara pengar på rabatter

Pengar behöver vi till de mesta vi gör och är väldigt viktigt för att vi ska klara oss i samhället. Då kan det vara bra att spara undan lite pengar men hur ska man göra det om man redan lever snålt? Med hjälp av rabattkoder kan du faktisk spara otroliga mängder pengar. Eftersom att rabattkoderna sänker priset på varorna där är erbjudande på så sparar du några enkronor här och var och ibland mer än det. Gör du detta hela tiden så har du till slut sparat väldigt mycket pengar bara genom att tänka innan du handlar.

Det bästa är att rabattkoder är väldigt enkla att använda och dem är mycket enkla att hitta. Där finn t.ex. rabattkoder247.se och många andra sidor på nätet som arbetar med att samla alla rabattkoder på samma ställer för att du som vill använda dig av dem enkelt ska kunna hitta dem utan att behöva leta allt för länge. Vill du på annat sätt hitta fler rabattkoder så är ett tips att börja prenumerera på olika nyhetsbrev från butiker. I de breven skickar butikerna nämligen väldigt ofta ut olika rabattkoder till dig som kund.

Genom att använda dig av rabattkoder när du handlar kan du alltså spara pengar genom att köpa de saker som du ändå behöver köpa. Du sparar alltså pengar och behöver inte ändra någonting i din vardag.

Publicerat i Privatekonomi | Lämna en kommentar

Växa på träd

Guld och gröna skogar, det hade varit någonting. Eller om pengar växte på träd. Det finns många sådana där ordspråk som syftar till att pengar bara ska växa upp från ingenting. Det känns inte som att det bara är ett  nutida problem att önska att ekonomiska kriser ska lösa sig bara sådär pang bom tjoff. Det känns snarare som att det har finnits såna tankar så länge man har kunnat skriva ner dem och så länge det funnits pengar.

http://www.xn--lnapengar-52a.nu/  tycker i och för sig jag att det känns lite för bra för att vara sant, och det gäller fler sådana här sidor som poppat upp på internet. Men vem vet, kanske fungerar det. Det måste ju vara någon som använder det annars hade tjänsterna ju inte funnits. De är lite som guld och gröna skogar de där sidorna. Jag  undrar om man ska prova någon gång, vore det inte skönt med en liten massage eller spabehandling till exempel? Hm… jo det vore det nog.

Publicerat i Lån | Lämna en kommentar

Galne Gunnars lånetricks

Jag bodde för några år sedan granne med ett gammalt original som hette Gunnar. Han kallades lustigt nog för Galne Gunnar vilket hade sin botten i en mängd olika historier som florerade runt bland alla som bodde i området. Det hela utspelade sig i en liten slumrande by i norra delen av landet vilket gjorde att personer av denna typ var mer än välkomna. Ett av mina starkaste minnen av Gunnar var när han lärde mig att tjäna lite extra pengar genom snabblån.

Det hela började med att jag mötte honom utanför den lokala livsbutiken där han livligt samtalade med en fastbunden tax. Hunden verkade förfärad av Gunnars glada röst och svarade utan undantag med höga skall. Gunnar fäste blicken i mig och sa: – Nu ska jag lära dig ett och annat grabben!

Jag visste inte om jag skulle ta det som något bra eller dåligt men jag följde efter honom när han pinnade ner för backen mot biblioteket. Vi satte oss vid en dator och han surfade in på en sajt jag fortfarande minns namnet på, Snabbfinans / Snabblån eller något liknande i alla fall. Han sa att man kunde låna 1000 kr och betala tillbaka plus någon extra hundralapp efter 4 veckor. Han sa att han hade en smart idé som överträffade det mesta. Jag sa att snabblån inte var något bra, man har ju hört både det ena och det andra, men Gunnar bara viftade bort min kritik och sa att jag skulle se och lära. Han fick pengarna dagen efter har jag för mig och då kom han förbi mig och visade hur han hade investerat sina nyinförskaffade pengar. Se vad snabblånet har gett mig sa han och visade 2 kaniner som han hade i koppel bakom sig. – Från att inte ha några pengar har jag nu två nya vänner och ett snabblån, det är inte dåligt det grabben! Jag gapade av förvåning och tänkte, ja nog var Galne Gunnar ett passande smeknamn.

Publicerat i Lån | Lämna en kommentar